“Egg Albumin โปรตีนไข่ขาวชนิดเม็ด”

ไข่ขาว ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์ (complete protein) ที่อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีโปรตีนสูง กว่าแหล่งโปรตีนอื่นๆ เช่น เนื้อสัตว์ นม ถั่วเหลือง เป็นต้น แอลบูมิน (Albumin) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบมากในเลือด ส่วนที่เป็นน้ำเลือด เป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ และพบมากใน ไข่ขาว หน้าที่ของแอลบูมิน คือ คงระดับน้ำในหลอดเลือด ไม่ให้ซึมออกนอกหลอดเลือด (ทำให้เกิดอาการบวม) เป็นการสร้างเม็ดเลือด และซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน ไม่ติดเชื้อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ไข่ขาว 1 ฟอง ให้โปรตีนโดยประมาณ 3 – 3.5 กรัม (ตามขนาดของไข่ไก่แต่ละเบอร์)
egg albumin เม็ด สกัดมาจากไข่ขาวมาเป็น โปรตีนไข่ขาวในรูปแบบเม็ด จึงให้คุณสมบัติเหมือนไข่ขาวทุกประการ สำหรับผู้ที่ต้องการ อาหารเสริม สร้างโปรตีนสูงให้แก่ร่างกาย ทานง่าย พกพาสะดวก ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายได้อย่างครบถ้วน และสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 2 ปี (เก็บให้พ้นจากแสงแดด)